Nesnel Yazılım ürünler müşteri girişi iletişim haberler yayınlar makaleler
 
Web Hizmetleri
özellikler
B. Web Tabanlı Uygulamaların Özellikleri

Ağ Yoğunluklu (Network Intensive)
Bir web uygulaması doğası gereği bir ağ platformu olan internet ortamında çalışır ve çeşitli özellikteki istemcilerin ihtiyaçlarına cevap verir. Fakat ağ platformu internete alternatif olarak, intranet ya da extranet de olabilir.
İçerik Yoğunluklu (Content Driven)
Çoğu zaman, bir web uygulamasının temel amacı içerik representasyonudur. Bu içerik duruma göre text, grafik, müzik ya da video olabilir.
Sürekli Evrim (Continuous Evolution)
Geleneksel yazılım mühendisliğinin aksine, bir web uygulaması sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Bu yüzden sık aralıklarla içerik vb. değişimler gerçekleşir.