Nesnel Yazılım ürünler müşteri girişi iletişim haberler yayınlar makaleler
 
FTS
Giriş

Fatura üreten kuruluşlar; faturalarının tahsilatlarının, farklı bankalar ve/veya aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilebilmesi için farklı sistemleri yürürlüğe sokmaktadırlar. Söz konusu sistemler fatura bilgilerinin bulunduğu dosyaların aracı kurumlar ile paylaşımından, XML tabanlı web servislerine kadar geniş bir yelpazede olabilmektedir. Halihazırda yürürlükte olan kurum sistemleri göz önüne alındığında söz konusu sistemlerin bir çoğunun zaman içerisinde değişikliklere uğramış olduğu görülmektedir. İlgili değişiklikler ya teknolojik değişimlere ayak uydurmak amacıyla ya da kurumların kendi işlerinin işleyişindeki değişikliklerden ya da kanuni zorunluluklardan kaynaklanabilmektedir. Bankaların bu değişiklikleri sürekli olarak takip etmeleri ve kendi geliştirdikleri tahsilat sistemlerinde ilgili değişiklikleri uyarlamaları için kaynak ayırmaları gerekmektedir.

FTS, içeriğinde barındırdığı kamu kurum ve kuruluşların tahsilat modülleri aracılığıyla, ilgili kurum sistemlerinin gerek donanım gerekse de yazılım mimarisiyle banka sistemleri arasında fiziksel soyutlama bariyeri oluştururken aynı zamanda banka sistemleri ile değişen kurum sistemleri arasında mantıksal soyutlama bariyeri oluşturarak, bankaların fatura tahsilatlarını minimum çaba ile gerçekleştirmelerini sağlar. İçeriğinde barındırdığı vezneden tahsilat servisleri ile birlikte bir bütün olarak FTS, bankacılık sistemleri ile tam entegre çalışarak bankacılık sistemlerinden gerekli bilgileri alır ve bankacılık sistemine istenen detayda gerekli ve yeterli bilgileri verir.