Nesnel Yazılım ürünler müşteri girişi iletişim haberler yayınlar makaleler
 
Nesnel Spotlight
spotlight
Bilgiye Erişim ve Kullanıcılar

Organizasyonlar ve bilgi birikimleri arasındaki köprüleri kaldırmak, kullanıcılar ile veriler arasındaki teknik duvarı yıkmak ile olası olacaktır.

Her bir farklı kullanıcı için, ulaşılmak istenen verinin kendisi, detay seviyesi ve sunum şeklinde farklılıklar gözlemlenebilir. Söz konusu gereksinimler irdelendiğinde, kullanıcıların pek çoğunun aşağıda belirtilen 4 (dört) kategoriden birinde yer aldığı gözlemlenebilir.

 

Kategori

Kullanıcı Tipi

Bilgi Gereksinimleri ve Rolleri

İzleyiciler

(Viewers)     

  • Üst düzey yöneticiler
  • Yöneticiler

Bilgi onlar için organizasyonun genelini adresleyecek özet bilgi haline getirilir

Standart Kullanıcılar

(Casual Users)

  • Yöneticiler
  • Süpervizörler

Standart kullanıcılar izleyicilere oranla bir kademe daha fazla detay bilgiye gereksinim duyarlar.

Fonksiyonel Kullanıcılar                    (Functional Users / Core Users)

  • Süpervizörler
  • Yöneticiler
  • Analistler

Fonksiyonel kullanıcılar hareket verilerine ulaşmayı da gerektirecek detaylı veri erişimi ve analizine gereksinim duyarlar. Standart kullanıcıların aktivitelerine ek olarak, fonksiyonel kullanıcılar kendi sorgulamalarını ve rapor tasarımlarını gerçekleştirmek isterler.

Super Kullanıcılar

(Super Users)

  • Analistler

 

Süper kullanıcılar, hem iş hem de teknolojiye erişim hakkında güçlü bir bilgi birikimine sahiptirler. Fonksiyonel kullanıcıların faaliyetlerine ek olarak daha spesifik veri analizleri ve raporlama işlemlerini kolaylıkla yürütebilirler.

Pek çok organizasyon, kullanmakta olduğu Bilgi Sistemleri aracılığıyla oldukça büyük miktarlarda veri toplamakta ve işlemektedir. Kullanıcıların, söz konusu sistemler içeriğinde yer alan bilgileri verimliliğe dönüştürebilmesi ise ancak ilgili veriler üzerinde etkin çalışmalar yapabilmelerine, verileri istedikleri esneklikte görebilmelerine bağlıdır. Bilgi sistemleri içeriğinde toparlanan bu bilgilere ulaşım farklı stratejiler ile sağlanabilir. Karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere istenen bilgiye erişim sırasında kullanılabilecek her bir stratejinin spesifik bir amacı, kullanım ve oluşturulma şekli bulunmaktadır.